Sociální služby Domova sv. Anežky            

 

Domov sv. Anežky, o.p.s. poskytuje sociální služby v souladu s platnými právními předpisy (zejm. Z.č.108/2006 Sb. v platném znění) na základě žádosti osob z cílové skupiny.

 

Přehled poskytovaných sociálních služeb:

Sociální rehabilitace (ambulatní a pobytová)

Sociálně terapeutické dílny (ambulantní)

Podpora samostatného bydlení (terénní)


Komu jsou naše sociální služby určeny ?

Domov sv. Anežky směřuje svoji činnost k lidem od 16 do 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku zdravotního postižení, požádají o poskytování sociální služby a jsou motivováni k jejímu využití. Jde především o:

 • mládež a dospělí lidé s lehkým a středně těžkým mentálním postižením,
 • mládež a dospělí lidé s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením,
 • mládež a dospělí lidé s duševním onemocněním v remisi,
 • uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením.

Domov sv. Anežky neposkytuje sociální služby lidem z cílové skupiny, kteří jsou v akutní fázi duševního onemocnění, jsou závislí na alkoholu či jiných návykových látkách, s ohledem na svůj zdravotní stav či projevy chování významně narušují soužití nebo ohrožují sebe a okolí. Pobytová forma sociální služby sociální rehabilitace nemůže být poskytována lidem z cílové skupiny, kteří vyžadují a potřebují neustálou přítomnost a pomoc jiné osoby a nemají rodinné nebo jiné sociální zázemí.

 

Cíle

 • Vytvořit stabilní, akceptující, spolupracující a vstřícné zázemí a prostředí pro příchozí osoby se zdravotním postižením
 • Samostatnost a soběstačnost uživatele sociální služby a zaměstnance se zdravotním postižením
 • Získání a rozvoj funkčních a sociálních návyků, dovedností a znalostí člověka se zdravotním postižením
 • Získání pracovních dovedností a vhodné pracovní uplatnění člověka se zdravotním postižením
 • Účast člověka se zdravotním postižením na společenských, vzdělávacích a volnočasových aktivitách, smysluplné využití volného času
 • Začlenění člověka se zdravotním postižením

 

Základní zásady a principy poskytování sociálních služeb

Sociální služby jsou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy (zejm. Z.č.108/2006 Sb. v platném znění) na základě žádosti osob z cílové skupiny.

 

Každá příchozí osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

 

Při poskytování služeb jsou ve vztahu k uživatelům služby respektovány a uplatňovány základní zásady poskytování sociálních služeb – dodržování lidských práv a základních svobod uživatele, zachování lidské důstojnosti a soukromí uživatele, nezávislost, možnost volby, rovnost uživatelů při poskytování služby, realizace osobních aspirací uživatelů, podíl uživatelů na rozhodování, plánování a kontrole poskytování sociální služby.

 

Průběh poskytování sociální služby vychází z individuálních potřeb uživatelů, je zaměřen na aktivizaci, podporu samostatnosti a posilování sociálního začlenění uživatele.

 

Při naplňování poslání a cílů společnosti ve prospěch lidí s postižením se řídíme principy:

 • spolupráce, úcta a respekt,
 • lidský, profesionální, individuální a empatický přístup,
 • vlídná důslednost,
 • spolupráce s rodinou,
 • prožít „všední“ den je nevšední příležitostí.

 

Motto: „Postižení lidé jsou plně lidské subjekty a mají odpovídající vrozená, posvátná, neporušitelná práva, která přes omezení a utrpení, vepsaná do jejich těla a mohutností, zdůrazňují důstojnost a velikost člověka. Postižená osoba je jedním z nás a plně se podílí na našem lidství. Je na místě žádat, aby člověk s postižením cítil, že není odstrčený na okraj světa práce ani závislý na společnosti, ale že je plnoprávným podmětem práce, užitečným a respektovaným pro svou lidskou důstojnost, a že je také povolán, aby přispíval k rozvoji a dobru vlastní rodiny a společnosti podle svých schopností.“  Jan Pavel II., Laborem excersens

 

 

Pokud potřebujete více informací,

kontaktujte, prosím,

Mgr. Jana Dudlíčka, ředitele společnosti,

nebo Hanu Srncovou, Dis., sociálního pracovníka.

tel.: 385 724 007, 739 834 155

email: anezka@anezka-tyn.cz

 

Lidé a kontakty: Pracovní tým sociálních služeb(klikni)

 

Dokumenty ke stažení:

Základní informace pro uživatele sociální služby (klikni)

Žádost o poskytování sociálních služeb - formulář (klikni)

  

 

Česky Deutsch

Vyhledat v textu

10. 11. Evžen

Zítra: Martin

 Velice děkujeme Nadaci ČEZ za podpoření projektu "Anežka jde do školky".

 logo - Nadace ČEZ.jpeg

 

Naše velké poděkování patří městu Týn nad Vltavou

img.obrazky.cz.jpgza finanční podporu.

 

Zároveň děkujeme

Logo - Temelín.jpg

V rámci projektu Oranžový rok 2016 jsme pro Vás připravili slavnostní otevření nových prostor Obchůdku u sv. Anežky (původní Dobromysl)

 

Dejte nám palec nahoru také na Facebooku

 

I naše nová dílna MERINO se prezentuje na Facebooku.

Podívejte se ZDE

Návštěvnost stránek

462474
TOPlist
foot