Sociální rehabilitace                                                   

 

ke stažení v pdf (klikni na modrý aktivní odkaz):

Recepty z Čihovické kapsy aneb sám sobě kuchařem, snadno, rychle a levně!

Recepty z Čihovické kapsy 2 (pokračování) - dalších 20 receptů)

 

 

Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatele služby prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných činností, rozvojem a posilováním schopností, dovedností a návyků uživatele.

vařit a stolovat - jó to se musí umět

Posláním sociální rehabilitace je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.

Poskytování této sociální služby je v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Mezi základní činnosti při poskytování služby patří především:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy

Popis služby

Náplní služby v Domově sv. Anežky je dobrovolný nácvik a uskutečňování běžných společenských,vzdělávacích, funkčních, sebeobslužných, skupinových i individuálních činností a aktivit, a to s ohledem na schopnosti, omezení, ambice, přání a cíle uživatele služby vyjádřené především „Plánem dosažení individuálního cíle uživatele“. Služba je realizována především ve formě:

 • individuální nebo skupinový nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy prováděný v reálných nebo cvičných podmínkách (nákup, hygiena, hospodaření s penězi, bydlení, organizace volného času, vaření, styk s úřady atd.)individuální nebo skupinový nácvik sociálních a psychických dovedností (interakce, rozhovor, prosazení se, vyjádření potřeb atd.) prováděný v reálných nebo cvičných podmínkách
 • podpora udržení nebo zlepšování základních dovedností ve čtení, psaní, počítání, všeobecně vzdělávací aktivity zaměřené na rozšiřování rozhledu, zajímavostí a informací (přírodopis, literatura, hádanky, skládačky, počítačová gramotnost, zeměpis, výuka jazyků apod.)
 • výtvarná dílna sloužící k rozvoji grafomotoriky a s mottem „Zažij obdiv, potěš ostatní“ také k prezentaci, výstavám a zvyšování sociálního statusu uživatelů
 • hudební dílna a taneční dílna sloužící jako aktivizační činnost, rozvoj rytmických dovedností, řeči, vyjadřování, a také jako integrační aktivita při produkcích
 • hipoterapie v přilehlé zemědělské farmě
 • pohybová a tělesná aktivizace a výchova (kickbox, kondiční cvičení, relaxace, sportovní aktivity, rozvoj motoriky) včetně individuálně indikované fyzioterapie
 • logopedická péče u indikovaných uživatelů (externí spolupráce)
 • asistence při denních činnostech, včetně doprovodu na úřad, k lékaři apod.
 • podpora kontaktu se společenským prostředím, realizace výletů, společenských akcí, navštěvování běžného prostředí, exkurze, výstavy, kino, pořádání pobytových výletů, integračních akcí apod.
 • další aktivity (šití, internetové Rádio Radiátor apod.) 

Forma a čas poskytování služby

Pobytová forma:    pondělí 7:00 – pátek 15:30 nepřetržitě

Ambulantní forma: pondělí – pátek 7:00 - 15:30 hod.

 

Po celý kalendářní rok s výjimkou dovolené (cca 15 dní, v průběhu Vánoc a v průběhu letních měsíců).

2 - 4 x za rok se uskutečňuje víkendový výlet nebo jiná větší společenská akce.

 

Pro uživatele ze vzdálenějších míst je služba poskytována jako pobytová včetně možnosti ubytování.

 

Výše úhrady

Služba je poskytována bez úhrady, vyjma:

Ubytování   150,-Kč/den

Stravování   65,-Kč/oběd

Pomoc při osobní hygieně            80,-Kč/hod.

Zvýšená potřeba asistence           80,-Kč/hod.

Pomoc při nakládání s fin. pr.       30,-Kč/úkon

Pomoc při užívání léků                   10,-Kč/úkon

Doprava z nádraží a zpět                15,-Kč/úkon

 

výuka němčiny

Pokud potřebujete více informací,

kontaktujte, prosím,

Mgr.Jana Dudlíčka, ředitele společnosti,

nebo Hanu Srncovou, DiS., sociálního pracovníka

tel.: 385 724 007, 604 126 484, 739 834 155

email: anezka@anezka-tyn.cz,

socialni@anezka-tyn.cz

 

Lidé a kontakty: Pracovní tým sociálních služeb(klikni)

 

Dokumenty ke stažení:

Základní informace pro uživatele sociální služby (klikni)

Žádost o poskytování sociálních služeb - formulář (klikni)

 

Sociální rehabilitace je spolufinancovaná od 1. 1. - 30. 11. 2015 z Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2015

 

 

Česky Deutsch

Vyhledat v textu

10. 11. Evžen

Zítra: Martin

 Velice děkujeme Nadaci ČEZ za podpoření projektu "Anežka jde do školky".

 logo - Nadace ČEZ.jpeg

 

Naše velké poděkování patří městu Týn nad Vltavou

img.obrazky.cz.jpgza finanční podporu.

 

Zároveň děkujeme

Logo - Temelín.jpg

V rámci projektu Oranžový rok 2016 jsme pro Vás připravili slavnostní otevření nových prostor Obchůdku u sv. Anežky (původní Dobromysl)

 

Dejte nám palec nahoru také na Facebooku

 

I naše nová dílna MERINO se prezentuje na Facebooku.

Podívejte se ZDE

Návštěvnost stránek

462475
TOPlist
foot