tato stránka obsahuje stručný výpis z vydané výroční zprávy společnosti za rok 2005. originál je k dispozici v sídle společnosti.

 

Spolupráce s partnery

 

Také v roce 2005 pokračovala úzká spolupráce s partnerskými organizacemi. Studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské JU a Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích zde absolvují praxi, výměnné návštěvy a předávání zkušeností probíhá tradičně s Dětským centrem Arpida v Českých Budějovicích a Domečkem v Trhových Svinech, stálá je spolupráce se sdružením měst a obcí Vltava, občanskými sdruženími Koník a Mesada.

 

Důležitým prvkem je rozvíjející se mezinárodní spolupráce.  S organizacemi Limes, RadVit a Mühlenhof z rakouských obcí Heidenreichstein a Vitis dlouhodobě spolupracujeme na přípravě společného projektu Grenzen-über-Tretten, který by měl propojit cyklotrasou obě místa a umožnit rozvoj chráněných dílen. V letošním roce také realizujeme společný projekt v České republice v rámci Interregn III.A (o něm více na dalším místě). V minulých letech jsme navázali také na předchozí spolupráci s francouzským C.A.T Pech de Gourbiere v Rocamadouru. Výsledkem je předávání zkušeností z rozvojových zemědělských projektů, které slouží pro pracovní uplatnění osob s postižením, ale také konkrétní zakázky francouzských partnerů pro truhlářskou a keramickou dílnu. Proběhla také návštěva, týdenní pobyt, klientů z Rocamadouru v Týně nad Vltavou. 

 

V neposlední řadě je třeba zdůraznit úzkou spolupráci s institucemi státní správy a samosprávy při realizaci našich projektů. Děkujeme za partnerství především Městu Týn nad Vltavou, Úřadu práce v Českých Budějovicích a Krajskému úřadu Jihočeského kraje.

 

 

ČIHOVICKÉ LISTY

TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ

 

Také v roce 2005 pokračovalo pravidelné informování o dění v Čihovicích, Domově sv. Anežky i středisku U svaté Kateřiny prostřednictvím Čihovických listů. V prosinci 2005 vyšlo jejich už 63. číslo. Jejich text je také dostupný na našich internetových stránkách www.anezka-tyn.cz .

 

 

Odběratelé - Náhradní plnění v roce 2005

Jak je patrné z výsledků hospodaření za rok 2005, prodejem výrobků a služeb společnosti jsme získali v minulém roce částku ve výši 2,37 mil. Kč. To představuje 30 % celkových výnosů společnosti. Děkujeme především všem odběratelům, kteří odběrem výrobků a služeb podporují činnost chráněných dílen. Vážíme si jejich spolupráce a důvěry a doufáme v její další pokračování a rozvinutí.

 

Mezi největší odběratele v roce 2005 patřili:

 

Rumpold-T s.r.o.                              478 tis. Kč     údržba zeleně, truhlářské práce

Město Týn nad Vltavou                    137 tis. Kč     truhlářské práce, keramika, sociální služby

Vltavotýnská teplárenská a.s.         88 tis. Kč       údržba zeleně, truhlářské práce

Komunitní plánování o.p.s.              85 tis. Kč       služby

Pomoc Týn nad Vltavou                  67 tis. Kč       ubytování, truhlářské práce, keramika

Gefos, a.s.                                        64 tis. Kč       geodetické kolíky, truhlářské práce

S.C.E.A. Francie                             55 tis. Kč       truhlářské práce

GK Plavec Michalec                        44 tis. Kč       geodetické kolíky, reklama

Jihočeský kraj                                  44 tis. Kč       keramika

ZŠ Hlinecká                                      36 tis. Kč       truhlářské práce

KP projekt s.r.o.                               35 tis. Kč       keramika

Geoterc s.r.o.                                   33 tis. Kč       geodetické kolíky

Nadace Duhová energie                 27 tis. Kč       keramika

Vindex JIH s.r.o.                               25 tis. Kč       truhlářské práce

Římsko katolická farnost ČB          22 tis. Kč       keramika

František Trenda                             20 tis. Kč       truhlářské práce

Obec Kovářov                                  20 tis. Kč       truhlářské práce, tkané výrobky

Briklis s.r.o.                                       20 tis. Kč       reklama

Vodohospodářské stavby s.r.o.     20 tis. Kč       reklama

p. Dohnalová                                    20 tis. Kč       truhlářské práce

Maziva Týn s.r.o.                              16 tis. Kč       údržba zeleně

 

a dále Petr Šandera, Orin s.r.o., prodejna Johanka, SZdŠ a VZŠ v Českých Budějovicích, Výstaviště České Budějovice a.s., 1.JVS a.s., Kynologické sdružení, Jaroslava Gallistová, Laprometall s.r.o., Agrární komora JK, Vladimír Rozner, Iva Reitingerová, Obec Plav, Area G.K. s.r.o., MŠ Týn nad Vltavou, ÚP Prachatice, Inset s.r.o., Obec Litvínovice, Osiva s.r.o., Česká zemědělská společnost, Jihočeská hospodářská komora, Město Veselí, Heluz Dolní Bukovsko, Š+H Bohunice a další....

 

        

některé  události  roku  2005

 

Leden 2005

Úprava a vybavení místnosti pro fyzioterapii a hudební dílnu

V keramické dílně zahájena pravidelná akce Namaluj si sám

 

Únor 2005

Díky benefičním koncertům jsme zakoupili pračku do prádelny

Dostali jsme finanční dar ve výši 15 tisíc Kč od ČČK

 

Březen 2005

Proběhlo slavnostní zahájení provozu střediska U svaté Kateřiny

Jako nový sociální pracovník nastoupil Jan Pejchal

Klárka Žluvová absolvovala zkušební program Ze stacionáře do práce a nastoupila v keramické dílně

Obec Včelná věnovala 3 tisíce Kč

Truhlářská dílna vyrobila nové lavice na recepci

Do hudební dílny jsme zakoupili nové klávesy

U rybníka byla instalována kozí věž

 

Duben 2005

Navštívil nás poslanec Jaromír Talíř

Týden v Čihovicích s námi strávila skupina devíti kamarádů z francouzského Rocamadouru

Postavili jsme tradiční máj

 

Květen 2005

Zahájen provoz prodejny výrobků U svaté Kateřiny

Nominace Domova sv. Anežky do soutěže Dobrá rada nad zlato

Proběhla výstava obrazů a keramiky v Litvínovicích

 

Červen 2005

Zahájena úspěšná akce prodeje dětských baťůžků se jménem na vítání občánků obcím

Uskutečnil se víkendový výlet do Krkonoš, pokořili jsme nejvyšší horu České republiky, Sněžku

Studenti z gymnázia nám zahráli divadlo

Zahájen pravidelný provoz hippoterapie

Uskutečnil se dvoudenní seminář s rakouským sdružením z Heidenreichsteinu

 

Červenec - srpen 2005

Naše keramika byla oficiálním suvenýrem Mistrovství Evropy v kanoistickém maratónu

Robert Valenza, Tomáš Jára a Martina Bártová vystavovali své obrazy z výtvarné dílny na Vltavotýnských výtvarných dvorcích, Robert Valenza skončil na sedmém místě návštěvnické ankety

Uskutečnil se již šestý ročník Týdne ručních prací v Anežce

Divadelní spolek Vltava zahrál benefiční představení ve prospěch Domova sv. Anežky

Byl dokončen chodník mezi gymnáziem a Čihovicemi, výsledek tříletého úsilí

 

Září 2005

Výstava obrazů a výrobků na Borku a v Lišově

Pořídili jsme kola, koloběžky a kytaru

Jaroslava Móserová zahajuje svou výstavu v Městské galerii, její výtěžek je určen pro Anežku

Uskutečnil se benefiční fotbalový turnaj O čihovického kozla za účasti 6 firemních týmů, celkový výtěžek byl 72 tis. Kč

 

Říjen 2005

Stali jsme se vítězi celorepublikové soutěže Dobrá rada nad zlato

Uskutečnily se tradiční čihovické dožínky

Dostali jsme 3 počítače od Konta bariéry

Paní Valenzová věnovala Anežce na zahradu jedličku

 

Listopad 2005

Vytiskli jsme nový katalog výrobků chráněných dílen

Oslavili jsme 6.výročí otevření Domova sv. Anežky

Premiéru měl při oslavě 15 minutový film o Domově sv. Anežky

Byl vyloven Čihovický rybník

Úspěšná výstava obrazů a výrobků v Informačním centru JE Temelín

 

Prosinec 2005

Pořídili jsme novou stolovou brusku do truhlárny

Již podruhé se uskutečnilo punčování u vánočního stromu s živým Betlémem a koledami

Dělali jsme Mikuláše a čerty a anděly v ZŠ Malá Strana

 

 

Víceletý projekt v programu Interreg III.A

 

V říjnu 2005 byla zahájena realizace projektu „Kvalifikace a pracovní uplatnění mladých lidí s postižením v České republice a Rakousku – chráněná dílna U svaté Kateřiny“. Tento projekt s celkovým rozpočtem 3,1 mil. Kč, je schválen k financování 80 % nákladů z Česko – rakouského programu Interreg III.A.

 

Partnery projektu jsou: sdružení Zuversicht, Heidenreichstein, Vitis, Rakousko (provozovatel denního

centra a chráněných dílen); Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích; DC

Arpida v Českých Budějovicích a Město Týn nad Vltavou.

 

Hlavní očekávané výsledky projektu, který končí v září 2007, jsou:

vybudovaná a vybavená nová chráněná dílna U svaté Kateřiny zaměřená na potisk reklamních předmětů; kvalifikace a zaměstnání 1 pracovního asistenta; kvalifikace a zaměstnání 3 pracovníků se zdravotním postižením; vznik ucelené metodické publikace pro proces vzniku chráněné dílny, pracovní rehabilitace, kvalifikaci a pracovní začlenění osob s mentálním postižením do chráněných dílen v České republice a v Rakousku

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

 

 

hospodaření v roce 2005

 

Výdaje v tis. Kč

Hlavní činnost

Hospodářská činn.

Celkem

Spotřeba materiálu

219

558

777

Spotřeba energie

141

191

332

Zboží

0

23

23

Opravy a udržování

79

79

158

Cestovné

16

14

30

Náklady na prezent.

3

8

11

Ostatní služby

555

625

1 180

Mzdové náklady

989

2 014

3 003

Zákonné soc.poj.

315

691

1 006

Zákonné soc.nákl.

9

80

89

Pokuty a penále

1

5

6

Jiné ostat. náklady

52

70

122

Odpisy

286

152

438

Celkem

2 665

4 510

7 175

 

Výnosy v tis. Kč

Tržby za vlastní výrobky      

1 099

Tržby z prodeje služeb

1 195

Tržby z prodeje zboží

32

Přijaté příspěvky      

3 602

Aktivace mat. a zboží

46

Jiné ostatní výnosy

595

Provozní dotace

1 346

Celkem

7 915

 

Další údaje  v tis. Kč

Návrh

schvalovacího řízení

Hospodářský výsledek

740

 

Neuhrazená ztráta minulých let

- 1 063

0

Fond vlastního jmění

1 740

1 343

Rezervní fond

120

194

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 100

 

Samostatné movité věci

1 040

 

Umělecká díla, předměty a sbírky

15

 

 

Přehled příspěvků, dotací, grantů a darů v tis.Kč

 

Jihočeský kraj – sociální služby

1 345

Jihočeský kraj – grant specifické formy terapie

53

Jihočeský kraj – grant osobní asistence

25

Jihočeský kraj – grant, příprava projektu do strukturálních fondů

75

Jihočeský kraj – záštity akcí

25

Úřad práce v Č. Budějovicích – příspěvek dle § 78 zák.o zaměst.

1 690

Úřad práce v Č. Buděj. – příspěvek na zřízení chráněných míst

94

Úřad práce v Č. Buděj. – příspěvek na provoz chráněných míst

1 041

Příspěvek EU - Phare CBC, projekt „Společně v akci“

299

SMO Vltava – Aktivizace znevýhodněných obyvatel venkova

200

Nadace Divoké husy – benefiční divadelní představení

10,5

Nadace Divoké husy – hejbni kostrou pro druhé

36

Český červený kříž – letní pobyt klientů

15

Pomoc Týn nad Vltavou - startovné Benefiční fotbalový turnaj O čihovického kozla (Gefos, a.s., Vltavotýnská teplárenská a.s., Š+H Bohunice) + benefiční kocerty

40

Divadelní spolek Vltavan - benefiční divadelní představení

10,5

Výstaviště České Budějovice, a.s.

10

Monika Cvachová

5

Další – Obec Včelná, Eli Lilly ČR, Kovostroj Bohemia s.r.o., Z. Poláček,  Nadace Charty 77

15

 

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní uzávěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv,, vlastního jmění a finanční situace společnosti k 31.12.2005, a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za 2005 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

Auditor – osvědčení KAČR č.1024

Ing. Karel Mareš, Úvalská 8, Karlovy Vary,  360 09

 

Poděkování

Naše upřímné poděkování patří všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili finančním darem, radou, pomocí nebo jen dobrým slovem, pochvalou a vyjádřením podpory. Díky Vám  můžeme pokračovat v započatém díle a naplňovat myšlenku pomoci lidem s postižením. Zvláště bychom rádi poděkovali vyjádřili Městu Týn nad Vltavou, Úřadu práce v Č. Budějovicích, soukromému zemědělci Jiřímu Netíkovi ml., občanskému sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, členům správní a dozorčí rady společnosti a rodinným příslušníkům všech uživatelů služeb i zaměstnanců Domova sv. Anežky. A především Jiřímu Netíkovi st., díky kterému tady jsme.

Děkujeme Vám všem !

 

Výroční zprávu a finanční zprávu zpracovali Mgr.Jan Šesták, a Jitka Mládková, v červnu 2006 vydal Domov sv. Anežky, o.p.s., Čihovice 30, 375 01, Týn nad Vltavou, IČO: 26018888, č.ú.: 6189430297/0100

 

Česky Deutsch

Vyhledat v textu

10. 11. Evžen

Zítra: Martin

 Velice děkujeme Nadaci ČEZ za podpoření projektu "Anežka jde do školky".

 logo - Nadace ČEZ.jpeg

 

Naše velké poděkování patří městu Týn nad Vltavou

img.obrazky.cz.jpgza finanční podporu.

 

Zároveň děkujeme

Logo - Temelín.jpg

V rámci projektu Oranžový rok 2016 jsme pro Vás připravili slavnostní otevření nových prostor Obchůdku u sv. Anežky (původní Dobromysl)

 

Dejte nám palec nahoru také na Facebooku

 

I naše nová dílna MERINO se prezentuje na Facebooku.

Podívejte se ZDE

Návštěvnost stránek

462476
TOPlist
foot