Zde najdete stručný výpis z výroční zprávy společnosti za rok 2003.

Otevření prodejny

S podporou Městského úřadu v Hluboké nad Vltavou. za sponzorského přispění společnosti MANE Holding a dotace Úřadu práce v Českých Budějovicích se podařilo během roku 2003 připravit a vybavit prodejnu výrobků chráněných dílen Domova sv. Anežky v Hluboké nad Vltavou. Prodejna byla otevřena 1.dubna 2004 a získal v ní místo pracovník se ZPS.

  

středisko „U svaté Kateřiny“

V průběhu podzimu 2003 a jara 2004 došlo díky dotacím a sponzorským darům a k zásadnímu posunu realizace rekonstrukce objektu bývalé zvláštní a pomocné školy v centru Týna nad Vltavou „U svaté Kateřiny“. V létě 2004 tak dojde ke zprovoznění 3 chráněných bytů, prostorů pro keramickou dílnu, ateliéru pro výtvarné činnosti denního centra a instalaci výtahu. K úplnému dokončení záměru zbývá oprava budoucí prodejny a přízemí. Na rekonstrukci se podíleli:

·         Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

·         Jihočeský kraj

·         Nadace Nova

·         Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové

·         Nadace Charty 77, konto Bariéry

·        Nadace Eurotel

 

Spolupráce s partnery

Také v roce 2003 pokračovala úzká spolupráce s partnerskými organizacemi. Studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské JU a Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích zde absolvují praxi, výměnné návštěvy a předávání zkušeností probíhá tradičně s Dětským centrem Arpida v Českých Budějovicích a Domečkem v Trhových Svinech. Rozvíjí se také oboustranně výhodná spolupráce se sdružením měst a obcí Vltava, která v roce 2003 přinesla realizaci projektu „Aktivizace znevýhodněných obyvatel venkova“.

 

Komunitní plánování – bariéry !!

Domov sv. Anežky, o.p.s. byl v roce 2003 garantem projektu Odstraňování bariér v Týně nad Vltavou v rámci programu komunitního plánování sociálních služeb, který podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Během projektu byla uspořádána anketa mezi obyvateli města, dětská literární a výtvarná soutěž, akce „vozíčkář na zkušené“, sestaven soupis bariér, plán jejich odstraňování a natočen instruktážní film o bariérách ve městě z pohledu vozíčkáře. Závěrečná zpráva projektu je k dispozici na internetových stránkách Domova sv. Anežky.

 

Rekvalifikační kurz

Pracovně rehabilitační příprava osob znevýhodněných na trhu práce je určena zejména absolventům zvláštních, pomocných a praktických škol, kteří se snaží uplatnit na trhu práce. V květnu 2003 ukončili úspěšně rekvalifikační kurz 4 absolventi.

 

Díky dotaci MPSV ČR a sponzoským darům Marka Ebena a JČE, a.s. se nám podařilo v roce 2003 pořídit univerzální dodávku pro přepravu materiálu a zboží chráněných dílen a lidí, kterých se dovnitř vejde devět.

 

Jana Houzarová v roce 2003 pravidelně dochází  a provádí individuální i skupinovou fyzioterapii

 

ČIHOVICKÉ LISTY

 TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ             

Od května 2003 informujeme naše přátele, podporovatele, spřátelené organizace i sebe navzájem o dění v Domově sv. Anežky formou Čihovických listů. Do prosince 2003 jich vyšlo celkem 26 čísel. Jejich zkrácená verze je také umístěna na internetu

 

I v roce 2003 se uskutečnili tradiční dožínky a předání věnce zemědělci.

 

Náhradní plnění v roce 2003

Firma, která od Domova sv. Anežky odebere výrobky nebo služby, může tímto odběrem částečně nebo úplně plnit svojí povinnost zaměstnávat 4 % pracovníků se změněnou pracovní schopností. V roce 2003 využily možnosti plnit tuto povinnost odběrem výrobků nebo služeb od Domova sv. Anežky společnosti i instituce z celého Jihočeského kraje v celkové hodnotě 550 tisíc Kč. Mezi nimi geodetická firma Gefos (42 tis. Kč), cihelny Heluz Dolní Bukovsko (67 tis. Kč), akciová společnost LIRA z Českého Krumlova, Zemědělské služby Dynín (36 tis.Kč), Vltavotýnská teplárenská a.s. /41 tis.Kč), Osiva Boršov, Střední zdravotnická škola v Českých Budějovicích (143 tis.Kč), Úřad práce v Českých Budějovicích, Město Týn nad Vltavou (48 tis.Kč), Pozemkový fond, a společnost Quail, s.r.o. (28 tis.Kč), ZŠ Hlinky (50 tis.Kč), TS Maziva (12,5 tis.Kč) a další. Předmětem plnění byla především propagační keramika, truhlářské výrobky, kancelářský nábytek, novoročenky, údržba zeleně a další práce.

 

Poděkování

Naše upřímné poděkování patří všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili finančním darem, radou, pomocí nebo jen dobrým slovem, pochvalou a vyjádřením podpory. Díky Vám  můžeme pokračovat v započatém díle a naplňovat myšlenku pomoci lidem s postižením. Zvláštní poděkování bychom rádi vyjádřili Městu Týn nad Vltavou, Úřadu práce v Českých Budějovicích, soukromému zemědělci Jiřímu Netíkovi ml., občanskému sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, členům správní a dozorčí rady společnosti a rodinným příslušníkům všech klientů i zaměstnanců Domova sv. Anežky.

 

V roce 2003 nás podpořili:

Ministerstvo Zemědělství ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihočeského kraje, Sdružení měst a obcí Vltava, Úřad práce v Českých Budějovicích, JČE a.s., Marek Eben, Město Týn nad Vltavou, Nadace Eurotel, Nadace Nova, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, Mane Holding, a.s., Městský úřad Hluboká nad Vltavou, Rumpold-T s.r.o., Český červený kříž, Dvůr Čihovice, Laufen, a.s., Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Jiří Novotný, Jiří Netík, Miroslav Klufa a všichni odběratelé výrobků a služeb chráněných dílen.

 

Děkujeme Vám.

 

hospodaření 2003

 

Výdaje 2003 (v tisících Kč)

Spotřeba materiálu

1003

Spotřeba energie

252

Opravy a udržování  

432

Cestovné

48

Náklady na prezentaci

12

Ostatní služby

994

Mzdové náklady       

2270

Zákonné sociální pojištění

742

Zákonné sociální náklady

31

Ostatní pokuty a penále

2

Jiné ostatní náklady 

63

Odpisy

145

Celkem        

5994

 

 

Výnosy 2003 (v tisících Kč)

Tržby za vlastní výrobky      

1040

Tržby z prodeje služeb

1526

Přijaté příspěvky      

2429

Úroky             

1

Jiné ostatní výnosy

0

Provozní dotace

663

Celkem        

5659

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiné

Hospodářský výsledek

- 335

Krátkodobé závazky

486

Dotace, granty, dary, příspěvky

ÚP České Budějovice

1788

MPSV ČR- komunitní plán.

90,5

MPSV ČR- soc.služby

536

MPSV ČR- investice auto

222

Phare CBC

329

Nadace Eurotel

55

JČE, a.s.

50

Marek Eben

80

Jihočeský kraj

165

Nadace Nova

90

VDV, Nadace O.Havlové

50

ČČK

15

NROS-Pomozte dětem

71

 

 

Výroční zprávu a finanční zprávu zpracoval Jan Šesták, ředitel společnosti a ekonomický úsek společnosti

V červnu 2003 vydal Domov sv. Anežky, o.p.s., Čihovice 30, 375 01, Týn nad Vltavou, IČO: 26018888

 

 

 

Česky Deutsch

Vyhledat v textu

10. 11. Evžen

Zítra: Martin

 Velice děkujeme Nadaci ČEZ za podpoření projektu "Anežka jde do školky".

 logo - Nadace ČEZ.jpeg

 

Naše velké poděkování patří městu Týn nad Vltavou

img.obrazky.cz.jpgza finanční podporu.

 

Zároveň děkujeme

Logo - Temelín.jpg

V rámci projektu Oranžový rok 2016 jsme pro Vás připravili slavnostní otevření nových prostor Obchůdku u sv. Anežky (původní Dobromysl)

 

Dejte nám palec nahoru také na Facebooku

 

I naše nová dílna MERINO se prezentuje na Facebooku.

Podívejte se ZDE

Návštěvnost stránek

462476
TOPlist
foot