Stručné představení projektu                                     

Východiskem pro tuto již 7 let běžící aktivitu byla spolupráce s Tagesstätte Zuversicht v Heidenreichsteinu, Karlem Immervollem a setkání Jana Šestáka se Zdeňkem Touškem (speciální pedagog) a Vítem Kršulem (fotograf a cestovatel). Po počátečních úvahách a diskusích vykrystalizovala společná myšlenka do společné cesty. Hlavním záměrem od začátku bylo:

  • nabídnout lidem se zdravotním postižením aktivitu, která jim umožní překonávat sama sebe, poznat dosud nepoznané, mířit dlouhodobě k jednomu cíli přes překážky a s mnoha osobními i společnými zážitky a prožitky
  • propojit Heidenreichstein a Týn nad Vltavou pomyslnou poutní stezkou a inspirovat naším putováním i ostatní (například formou netradičního průvodce cestou)
  • putovat společně lidé se zdravotním postižením a lidé bez postižení
  • směřovat dále do Santiaga de Compostela k hrobu svatého Jakuba

Začali jsme v Heidenrechsteinu (a Nové Vsi nad Lužnicí).

Každý rok putujeme pěšky tři dny na konci června.

Tam, kde jeden rok skončíme, následující rok navážeme a jdeme dále.

Obvykle se nám podaří urazit každý rok trasu 40 - 50 km dlouhou, jen v roce 2009 nám povodeň na řece Blanici zkřížila plány.

 

Po dvou letech (2007 - 2008) se podařilo propojit Heidenreichstein a Týn nad Vltavou (100 km). Zároveň se podařilo získat podporu Evropské Unie a společně s rakouskými partnery pokračovat v cestě dále a připravit také tištěnou i internetovou verzi netradičního průvodce cestou (viz Průvodce cestou). V letech 2008 - 2011 byla tedy aktivita podpořena v rámci projektů Na společné cestě a Dál společnou cestou z Evropské unie. Tyto projekty podrobněji představujeme níže.

 

Od roku 2011 pokračujeme i bez podpory Evropské unie. Daří se aktivitu financovat za pomoci darů, grantů, domácích dotací, příspěvků účastníků a vlastních zdrojů.

 

V červnu 2013 jsme dorazili po sedmi letech do obce Všeruby, kde jsme se na hranicích s Německem dotkli kamenného patníku se značkou oficiální Svatojakubské cesty. Za těch sedm let se na cestě objevilo mnoho poutníků z Domova sv. Anežky, z Heidenreichsteinu, ze zařízení St.Pius, hodně kamarádů, dobrovolníků, studentů. Někteří šli jednou, jiní dvakrát, třikrát, pětkrát .... Osm poutníků nevynechalo ani jednu etapu, ti se mohou pyšnit 300 km po naší stezce za svatým Jakubem.

 

Co bude dál? Jak bude projekt pokračovat v roce 2014 a dále? Upřímně, zatím nevíme. Putování v tak velké vzdálenosti a na pzemí Německa je dosti finančně i logisticky a časově náročné. Budeme ale hledat cesty, jak v putování pokračovat. Trochu zasněně jsme si řekli, že bychom po té "pravé" svatojakubské cestě chtěli dojít alespoň do Regensburgu (tj. dalších 100 km). V každém případě bychom ale chtěli dopracovat a zveřejnit poslední tři chybějící etapy putování ve formě netradičního průvodce.

 

Držte nám palce, napište nám nebo se nechejte inspirovat a vyražte také.

 

 

PROJEKT DÁL SPOLEČNOU CESTOU

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“.

 

Operační program Česká republika – Rakousko (přeshraniční spolupráce)

Prioritní osa 1 (Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how)

OP 1.4 – Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace

 

Přípravné aktivity projektu:         2008 – 2009

Realizace projektu:                   leden 2010 – duben 2011 (16 měsíců)

 

Hlavní žadatel:                          Domov sv. Anežky, o.p.s., Jan Šesták

                                               Viz www.anezka-tyn.cz

Partner 2:                                 Tagesstätte Zuversicht, Stephan Zimm  

                                               Viz http://www.zuversicht.at/tagesstaette/ 

Partner 2:                                 Caritas für Menschen mit Behinderung, Daniela Groiss

Viz http://www.cmb.or.at

 

Projekt navazuje na úspěšně realizovaný předchozí společný projekt „Na společné cestě“ (ukončení září 2009) a dále rozšiřuje jeho pozitivní efekty.

 

Projekt zahrnuje pokračování aktivní účasti osob s mentálním postižením z Jihočeského kraje a Rakouska při absolvování, popisu a propagaci poutnické stezky pěšího putování. Toto putování bylo zahájeno již v roce 2007. Od té doby se uskutečnily 3 etapy společného putování mezi Heidenreichsteinem, Týnem n. Vlt. a Protivínem v celkové délce 133 km. Trasa mezi Heidenreichsteinem a Týnem n. Vlt. byla v rámci projektu „Na společné cestě“ prezentována ve formě netradičního tištěného i internetového průvodce pěším putováním (v ČJ a NJ). Tento průvodce byl distribuován do dalších sociálních zařízení jako inspirace pro společnou aktivitu lidí se zdravotním postižením, pracovníků těchto zařízení i běžné veřejnosti. Skupina lidí se zdravotním postižením z Tagesstätte Zuversicht, St.Pius Peuerbach Werkstätten, Domova sv. Anežky a nově také ze vznikajícího Chelčického domova sv. Linharta bude společně s pracovníky těchto center a dobrovolníky pokračovat ve svém putování na trase z Protivína přes Chelčice, Bavorov do Helfenburku a dojde k rozšíření stezky i dopracování další části průvodce stezkou. Průvodce bude publikován na stránkách www.anezka-tyn.cz.

 

Projekt dále předpokládá využití zkušeností a know-how rakouských partnerů v Tagesstätte Zuversicht,  zařízení St.Pius Peuerbach, zařízení St. Isidor v Leondingu a přípravu vzniku a zahájení realizace dvou terapeutických zahrad v Domově sv. Anežky v Týně nad Vltavou a v Chelčickém domově sv. Linharta. Tato aktivita přinese výměnu zkušeností a především přípravu vytvoření nových možností účasti lidí se zdravotním postižením na sociálně a pracovně terapeutických činnostech a aktivitách, jejich aktivizaci, získávání nových zkušeností a dovedností.

 

Na podzim 2010 bude uspořádána integrační společenské, kulturní a prezentační akce „Spolu – na cestě“, které se zúčastní lidé s postižením i pracovníci ze všech zúčastněných zařízení. Akce bude pro ně i pro širokou veřejnost prezentovat aktivity projektu, jednotlivá zařízení, bude možnost zakoupit výrobky z chráněných dílen, prohlédnout si fotografie z putování a studie navržených terapeutických zahrad.

 

Hmotné výstupy – výsledky projektu

-          Funkční dvojjazyčný internetový průvodce trasy Týn nad Vltavou – Helfenburk 

-          2 realizační studie a projekty vybudování terapeutické zahrady pro lidi se zdravotním postižením

-          Zahájená realizace terapeutických zahrad v Chelčickém domově sv. Linharta a v Domově sv. Anežky

-          Integrační společenská, kulturní a prezentační akce „Spolu – na cestě“

 

Cílová skupina pro realizaci projektu

-          lidé se zdravotním postižením z Domova sv. Anežky, Chelčického domova sv. Linharta,  Tagesstätte Zuversicht, St.Pius a St.Isidor

-          pracovníci (personál) pracující s lidmi se zdravotním postižením z Domova sv. Anežky, Chelčického domova sv. Linharta,  Tagesstätte Zuversicht, St.Pius a St.Isidor

 

Cílová skupina výsledných produktů (internetový průvodce, akce Spolu-na cestě)

-          lidé se zdravotním postižením z jiných míst a center na obou stranách hranice

-          lidé pracující s lidmi se zdravotním postižením (odborná veřejnost)

-          široká veřejnost, obyvatelé jižních Čech a Dolního Rakouska, turisté, poutníci

 

Konkrétní výstupy/aktivity realizované v rámci projektu:

1. Společné putování na trase Protivín – Helfenburk

2. Zpracování a aktualizace internetového průvodce trasy Týn nad Vltavou – Helfenburk  

3. Příprava vybudování a začátek realizace terapeutických zahrad v Chelčickém domově sv.   Linharta a v Domově sv. Anežky

4. Integrační společenská, kulturní a prezentační akce „Spolu – na cestě“

 

 

NA SPOLEČNÉ CESTĚ                                                

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“.

 

Operační program Česká republika – Rakousko (přeshraniční spolupráce)

Prioritní osa 1 (Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how)

OP 1.4 – Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace

 

Přípravné aktivity projektu:         2005 – 2008

Realizace projektu:                   červen 2008 – září 2009 (16 měsíců)

 

Hlavní žadatel:                          Domov sv. Anežky, o.p.s., Jan Šesták

Partner 1:                                 Betriebsseelsorge Oberes Waldviertel, Karl Immervoll

Partner 2:                                 Tagesstätte Zuversicht, Stephan Zimm  

Partner 3:                                 občanské sdružení IN. Mgr. Zdeněk Toušek

 

Hlavním záměrem projektu je podpořit aktivitu a začleňování lidí se zdravotním postižením a činnost jihočeského a dolnorakouského centra pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím společného úsilí o vytýčení, absolvování,  netradiční popis a propagaci poutní stezky mezi Heidenreichsteinem (Tagesstätte Zuversicht) a Týnem nad Vltavou (Domov sv. Anežky).

 

Trasa bude netradičně popsána a propagována formou tištěného průvodce, interaktivních webových stránek a společenskými akcemi pro veřejnost (beseda, výstava fotografií a maleb, seminář) s využitím zkušeností, zážitků, postřehů a názorů lidí zdravých i lidí se zdravotním postižením tak, aby mohly být zprostředkovány názory, postoje a zkušenosti související se začleňováním lidí se zdravotním postižením a bylo iniciováno využívání této stezky. Obě centra by tak poutníkům nabídla své zázemí, služby a výrobky (ubytování, výrobky chráněných dílen atd., program výletů na Vltavotýnsku) a tím dojde k podpoře provozu těchto center a integrace lidí se zdravotním postižením do společnosti.

 

Výsledný produkt bude využitelný pro veřejnost (turista, poutník), ale zejména pro zaměstnance sociálních zařízení nebo pro osoby se zdravotním postižením s doprovodem z jiných center a míst.

 

Dlouhodobým cílem projektu je vytvořenou a propagovanou trasu rozšiřovat v následujících obdobích tak, aby se napojila na oficiální vyznačené trasy Svatojakubské cesty (z Českého Krumlova - Pasov nebo směr přes Domažlice – Rozvadov a dále).

 

Výstupy – výsledky projektu

-          Aktivizace osob se zdravotním postižením z obou center prostřednictvím aktivit projektu

-          1000 ks dvojjazyčného tištěného průvodce

-          Funkční internetový průvodce

-          výstava spojená s besedou a odborným seminářem

 

Cílová skupina pro realizaci projektu

-          lidé se zdravotním postižením z Domova sv. Anežky a Tagesstätte Zuversicht

-          pracovníci (personál) pracující s lidmi se zdravotním postižením z Domova sv. Anežky a Tagesstätte Zuversicht

 

Cílová skupina výsledných produktů (tištěný průvodce, internetový průvodce, výstavy, besedy)

-          lidé se zdravotním postižením z jiných míst a center na obou stranách hranice

-          lidé pracující s lidmi se zdravotním postižením (odborná veřejnost)

-          široká veřejnost, obyvatelé jižních Čech a Dolního Rakouska, turisté, poutníci

 

Konkrétní aktivity realizované v rámci projektu:

1. Společné putování na trase Třeboň-Týn nad Vltavou

2. Společné putování na trase Heidenreichstein-Chlum u Třeboně

3. Společné putování na trase Týn nad Vltavou-Netolice

4. Zpracování, tisk a distribuce tištěného dvojjazyčného průvodce (1000 ks)

5. Zpracování a aktualizace internetového průvodce

6. Realizace výstavy spojené s besedou a seminářem

 

 

 

 

 

Česky Deutsch

Vyhledat v textu

10. 11. Evžen

Zítra: Martin

 Velice děkujeme Nadaci ČEZ za podpoření projektu "Anežka jde do školky".

 logo - Nadace ČEZ.jpeg

 

Naše velké poděkování patří městu Týn nad Vltavou

img.obrazky.cz.jpgza finanční podporu.

 

Zároveň děkujeme

Logo - Temelín.jpg

V rámci projektu Oranžový rok 2016 jsme pro Vás připravili slavnostní otevření nových prostor Obchůdku u sv. Anežky (původní Dobromysl)

 

Dejte nám palec nahoru také na Facebooku

 

I naše nová dílna MERINO se prezentuje na Facebooku.

Podívejte se ZDE

Návštěvnost stránek

462475
TOPlist
foot